Servis prípadne telefonickú podporu môžete objednať aj cez e-shop objednávka služieb

Zoznam súborov na stiahnutie

Zoznam súborov, ktoré je možné stiahnuť z našej stránky :

  • Dokumenty potrebné pre uskutočnenie niektorých servisných požiadaviek
  • Návody k produktom
  • Konvertory poskytujúce prepojenie medzi bankovým produktom a účtovníctvom
  • Súbory TeamViewer - program umožňujúci rýchle pripojenie nášho technika na Váš počítač a vyriešenie problému

Návody a dokumenty

Súbor
Popis
Aktualizované
MultiCash 4 SK manuál
01.06.2020
MultiCash 4 EN manual
01.06.2020
MultiCash 3 SK manuál
01.06.2020
MultiCash 3 EN manual
01.06.2020
MultiCash 4 podmienky k instalacii
01.06.2020
Cenník poskytovania služieb pre klientov ČSOB a.s.
08.07.2018
Servisný protokol ČSOB a.s.
15.01.2019
Servisný protokol Tatra banka a.s.
15.01.2019
Výkaz o vykonaní práce
08.07.2018
SEPA Inkaso popis (SK)
08.07.2018

Konvertory a import/export

Súbor
Popis
Aktualizované
SEPA Inkaso - vzorový súbor
28.06.2018
 

TeamViewer QuickSupport

Súbor
Popis
Aktualizované
Tatra banka a.s. - TW QuickSupport Qtri
1.6.2020
ČSOB a.s. - TW QuickSupport Qtri
1.6.2020
Ostatní klienti - TW QuickSupport Qtri
1.6.2020
 

Inštalačné súbory

ČSOB

Tatra

Iné